/img/portfolio/product_detail/VL_RETE_8.jpg

calorMATIC 350

Programovateľný digitálny priestorový termostat pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody pre Vaillant kotly s komunikačním rozhraním e-BUS.