/img/portfolio/product_detail/VL_ZASO_5.jpg

Zásobníky teplej vody uniSTOR plus a auroSTOR plus 300, 400 a 500 l

Nové zásobníky teplej vody Vaillant uniSTOR plus a auroSTOR plus poskytujú spoľahlivý komfort prípravy teplej vody v kombinácii s kotlami Vaillant, solárnymi systémami a tepelnými čerpadlami pre rodinné a bytové domy. Tieto 300 až 500 l zásobníky na teplú vodu pre domácnosť dosahujú vynikajúci výkon vďaka optimalizovanému prenosu tepla z pripojených zdrojov tepla. Okrem toho vynikajúca izolácia prispieva k úsporám energie a komfortnej príprave teplej vody po celý rok. Zásobníky uniSTOR plus a auroSTOR plus pozostávajú z viacerých modelov s rôznym objemom vody. Každý model je navrhnutý tak, aby bol pripojený k určitému vykurovaciemu zariadeniu ( kotol --typ VIH R, tepelné čerpadlo – typ VIH RW, kombinácia kotla so solárnym systémom – typ VIH S, prípadne kombinácia tepelného čerpadla so solárnym systémom – typ VIH SW ). Tým sa zabezpečí optimálne využitie tepla, čo najlepšie využitie obnoviteľných energií a v konečnom dôsledku cenné úspory energie.